CALVEL
>
<
http://www.bakkerij-hoste.be


Frans t'Kindt is ons enige lid die geen bakker is maar aan voeling met de sector zal het hem zeker niet ontbreken. Frans is van 1956 tot 2002 bestuurder geweest van molens t'Kindt, een naam die toch een hoge faam geniet bij al wie met ons beroep te maken heeft. Door de jarenlange zoektocht naar hoogwaardige kwaliteit tot over de landsgrenzen heen is bij Frans een passie gegroeid die weinigen evenaren. Vanuit die passie
en de persoonlijke vriendschap met Prof.R.Calvel is de vriendenkring geboren. Frans was dan ook medeoprichter en motor achter de kring en vervulde tot 2006 de taak van secretaris met veel gedrevenheid.